Zelfsturend asstel

Een zelfsturend asstel is een asstel dat wordt gestuurd door de wrijving van de banden op het wegdek waardoor de wielen zelfstandig een zodanige stand innemen dat zij de cirkelbaan van het voertuig volgen.

De bevoegdheid van onze WRM instructeurs is afgegeven door het ministerie van infrastructuur en milieu.
© Theorieinzicht.nl - 2024 | Design & realisatie door Webheads