Deze website wordt beheerd door Theorieinzicht. Theorieinzicht biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van je aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze service en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of leveranciers van inhoud zijn.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder de algemene voorwaarden. Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

1. Voorwaarden voor online shops

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarig aandeelhouder bent in je staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in je staat of provincie en dat je ons toestemming hebt gegeven om minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag je, in het gebruik van de algemene voorwaarden, wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten

2. Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
Je begrijpt dat jouw inhoud, met uitzondering van je naw en bankgegevens, ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. 
Je stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

4. Wijzigingen in de service en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment onze diensten (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de diensten.

5. Producten of diensten 

Onze diensten/producten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. 

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of verkregen, aan je verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in onze diensten zullen worden gecorrigeerd.

6. Nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde bankgegevens en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. Je gaat ermee akkoord om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en bankgegevens, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij je transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met je kunnen opnemen..

7. Optionele hulpmiddelen

We kunnen je toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door jouw van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Algemene voorwaarden.

8. Koppelingen derde partijen

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen  verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

9. Commentaren van de gebruiker, feedback en andere middelen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt  of zonder een verzoek van ons  creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt,   stem je ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die je ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van onze diensten of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden geplaatst.

10. Persoonlijke informatie

Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. 

11. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in onze diensten,  of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat jij je bestelling hebt ingediend) .
Wij zijn niet verplicht om informatie in onze diensten of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in onze diensten of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie is gewijzigd of bijgewerkt.

12. Verboden gebruik

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is het  verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

13. Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd onze diensten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of  op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.
Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op  eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via onze website worden uitgeleverd zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Theorieinzicht aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit jouw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via onze website, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van onze diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

14. Vrijwaring

Je stemt ermee in om Theorieinzicht schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van referentie, of jouw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

15. Afwikkeling

In het geval dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene voorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

16. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer je onze website niet langer gebruikt.
Als je, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn. tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het jouw toegang tot onze website (of een deel daarvan) ontzeggen.

17. Volledige overeenkomst

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.
Deze Algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot onze diensten worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en bepalen je gebruik van onze diensten en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene voorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene voorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

18. Toepasselijke wet

Deze Algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou service verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Nederlandse recht.

19. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene voorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of onze diensten na het plaatsen van enige wijzigingen in deze algemene voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

20. Contactgegevens

Vragen over de algemene voorwaarden kunnen worden gestuurd naar: info@theorieinzicht.nl