Wagen

Met een wagen wordt bedoeld een voertuig. Hieronder vallen niet motorvoertuigen, aanhangwagens, niet- gemotoriseerd gehandicaptenvoertuigen, fietsen en zijspanwagens maar wel handwagens met motorvermogen.

De bevoegdheid van onze WRM instructeurs is afgegeven door het ministerie van infrastructuur en milieu.
© Theorieinzicht.nl - 2024 | Design & realisatie door Webheads