Kruispunt / kruising

Een kruispunt of kruising is een plek waar wegen elkaar kruisen. We spreken eigenlijk altijd over kruising. Er zijn verschillende soorten kruisingen. Als een fietspad en weg elkaar kruisen, is er ook sprake van een kruising maar ook twee fietspaden kunnen ook samen een kruising vormen.

De bevoegdheid van onze WRM instructeurs is afgegeven door het ministerie van infrastructuur en milieu.
© Theorieinzicht.nl - 2024 | Design & realisatie door Webheads